top of page

Kalite Politikamız

 

 

Güç Mühendislik San. Tic. Ltd. Şti Kalite Politikası; Birinci ve ikinci taraf C Tipi Muayene Kuruluşu olarak sunduğu muayene hizmetlerini, Ulusal ve/veya Uluslararası Standard veya tanımlanmış muayene metotlarına göre, iyi mesleki ve teknik uygulama koşullarını sağlayarak mümkün olan en kısa sürede ve yasal şartlara uygun olarak, tarafsızlık, bağımsızlık, dürüstlük, gizlilik ve güvenilirlik ilkelerini esas alarak ekonomik olarak gerçekleştirmektir.

 

Kuruluşumuzun temel hedefi; konusunda sürekli olarak eğitilen uzman personeli ile muayene metot ve standartlarına uygun cihazları kullanmak, müşterilerden gelen talepleri beyan ettiğimiz hizmet standartlarına göre mümkün olan en üst seviyede karşılamak, muayenelerin hassasiyetle sonuçlandırılabilmesi için SI birimlerine göre ulusal ve uluslararası referanslara göre izlenebilirliği sağlayarak, yapılan izleme çalışmaları ile muayene sonuçlarının kalitesinin teminini etkin kılmak, müşteri memnuniyetini temel ilke sayarak, oluşması muhtemel müşteri şikâyetlerini en az seviyeye indirmek ve ortadan kaldırmaktır.

Kuruluşumuzun amacı; Yönetim Sistemini tüm personelin katılımıyla etkin bir şekilde uygulayarak, muayene sonuçlarını olumsuz yönde etkileyen tüm faktörleri ortadan kaldırmaktır. Çevreye karşı sorumluluklarının bilincinde çalışarak, kazanmış olduğu saygınlığı sürdürmek, ulusal ve uluslararası düzeyde ülkemizi muayene alanında temsil edebilmektir.

 

Güç Mühendislik San. Tic. Ltd. Şti personelinin tamamı; TS EN ISO/IEC 17020 standardının şartlarına uygun olarak hazırlanmış politika ve prosedürlere uygun olarak çalışır ve Güç Mühendislik San. Tic. Ltd. Şti üst yönetimi TS EN ISO/IEC 17020 standardına uymayı ve kalite yönetim sisteminin etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi için gerekli çalışmaları yapacağını taahhüt eder.

 

bottom of page