top of page

TOPRAKLAMA SİSTEMLERİ  MUAYENELERİ

 

21.08.2001 Tarih 24500 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliğine göre yeni tesis edilmiş yada mevcut topraklama sistemlerinin muayene hizmeti tarafımızdan akredite olarak verilmektedir. Topraklama muayeneleri eğitimli ve belgeli mühendisler tarafından yapılmaktadır. Muayene yöntemi olarak kazıklı, penstipi ve çevrim empedansı yöntemleri kullanılmaktadır. Muayenelerde kullanılan tüm cihazlar güncel kalibrasyon belgesine sahiptir.  

bottom of page