top of page

Muayene Öncesi Yapılması Gerekenler

ELEKTRİK PANO KONTROLLERİ GÖRSEL KONTROL  VE FONKSİYON TESTLERİ İÇİN
1) İnceleme yapılacak panolara erişim sağlanması gerekmektedir. Pano kilitlerini açabilmek için refakatçi
personelde pano anahtarı bulunması gerekmektedir.
2) Elektrik panolarının önünde güvenli şekilde çalışmayı sağlayacak alan sağlanmalıdır.
3) İnceleme sırasında pano iç kapaklarını açmak için gerekli aletlerin (şarjlı tornavida, alyan vb.) ekibimize
refakat edecek personelde bulunması gerekmektedir. Pano iç kontrolleri gerçekleştirilmeden önce
refakat edecek personel tarafından iç kapaklar açılmalıdır.
4) Panolara ait tek hat şemalarının muayene öncesinde hazır olması gerekmektedir. Eğer tek hat şemaları
pano içlerinde bulundurulmuyorsa dijital olarak tarafımıza gönderilebilir. Sadece basılı olarak mevcutsa
inceleme için hazır bulundurulması gerekmektedir.
5) Tesiste kullanılan elektrik panolarının yüklenme durumu termal inceleme için önemlidir. Bu nedenle
inceleme yapılacak saatlerde hangi sistemlerin çalıştığına dair saha personelimize bilgi verilmelidir.


ARTIK AKIM KORUMA CİHAZI (KAÇAK AKIM RÖLESİ) TESTLERİ
1) Kaçak akım rölesi testleri sırasında enerji kısa süreli olarak kesilecektir. Test yapılacak kaçak akım
rölelerin beslediği hatlarda kritik ekipmanlar (enerji kesilmesinin istenmediği, örneğin kamera sistemi,
sunucu vb.) veya üretim ekipmanları varsa test saatlerinin buna göre ayarlanması gerekmektedir.


TOPRAKLAMA DİRENCİ - TOPRAK HATA EMPEDANSI ÖLÇÜMLERİ
1) Topraklama ölçümü gerçekleştirilecek noktalara erişim sağlanmalıdır.
2) Yüksek kısımlara (zeminden 2 metre yukarısı) erişimin güvenli şekilde (iskele, merdiven, yükseltilebilir
çalışma platformu vb.) sağlanması gerekmektedir. Güvenli erişim sağlanmayan ölçüm noktalarında
ölçüm işlemi gerçekleştirilmez.
3) Topraklama ölçümü sınır değerlerini belirleyebilmek için ölçüm yapılacak ekipmanlara ait koruma
cihazlarının (kaçak akım rölesi, sigorta, termik manyetik şalter) yerini bilen bir personelin refakatçi
olarak bulunması gerekmektedir.
 

PARATONER - YILDIRIMDAN KORUNMA SİSTEMİ MUAYENESİ
1) Yıldırımdan korunma sistemine ait, proje, hesaplamalar, bakım kayıtları ve daha önce yapılan
muayenelere ait kayıtlar inceleneceğinden, muayene öncesinde bu belgelerin hazır tutulması
gerekmektedir.
2) Yıldırımdan korunma sistemine ait muayene klemensinin yüksekliği zeminden itibaren 2m’den fazlaysa
güvenli şekilde erişim şekilde (iskele, merdiven, yükseltilebilir çalışma platformu vb.) sağlanmalıdır.
3) Çatı üstündeki kısımların incelenebilmesi için çatıya güvenli erişim olması gerekmektedir. Çatı üstünde
yürüme yolları mevcut değilse çatı üstünde çalışma kemerinin bağlanabileceği güvenlik halatı
bulunmalıdır. İnsan taşımak için uygun olmayan araçlar (forklift, kepçe vb.) ile çatıya erişim
gerçekleştirilmeyecektir.

YALITIM DİRENCİ MUAYENELERİ İÇİN;
1) Ölçümü yapılacak tesisatın / kablonun elektrik bağlantısı kesilmeli, şebeke ve donanım tarafından bağlantı noktalarından ayrılmalıdır

YÜKSEK GERİLİM ALTINDA ÇALIŞILAN PLATFORMLU ARAÇLARDA SEPET YALITIMI

 

1) Teste getirilecek sepetin dış yüzeyinde gözle görülür izolasyonsuz bağlantı noktaları, kırık,çatlak v.b benzeri arızalar bulunmamalıdır. Gerekli tamir ve bakım işlemleri test öncesinde tamamlanmalı ve sepet kurumuş şekilde muayene alanına getirilmelidir.

 2) Yalıtım testi yapılacak sepetin kuru ve içinin temiz olması gerekmektedir.

 

NOT 1: Yukarıda belirtilen hazırlıkların kontrol öncesinde firma tarafından yapılması gerekmektedir.
Bu amaçla zamanında yapılmayan hazırlıklardan veya iş ekipmanının kullanımda olması, arıza, iş
yoğunluğu vb. gibi durumlardan dolayı kontrolün veya testin gecikmesi veya testin yapılamayıp başka
bir güne ertelenmesi durumunda sözleşmeye ilave olarak servis ücreti alınacaktır.


NOT 2: İş ekipmanları yönetmeliğine göre, Periyodik Kontrole tabi tüm iş ekipmanlarının periyodik
düzenli bakımları yapılarak kayıt altına alınmalı ve bakım onarım dosyalarında saklanmalıdır. Bu
kayıtlar ile beraber kontrolü yapılacak tüm cihazların, teknik bilgilerini, iş ekipmanını kullanan
operatörlerin varsa operatör sertifikalarını da içeren dosyanın ve önceki periyodik kontrol raporlarının
kontrol sırasında hazır bulundurulması ve muayene personeline sunulması gerekmektedir.

 

NOT 3: Kontrolü gerçekleştirilecek ekipmanlara hâkim (tercihen bakım personeli veya o ekipmanı
kullanan operatör olabilir) en az bir personelinizin, Periyodik Kontrol için gelen Muayene Personelimize
Firmanızda veya Kuruluşunuzda bulunduğu süre boyunca, refakat etmesi için görevlendirmeniz
gerekmektedir.

 

NOT 4: Kontrolün gerçekleştirileceği alan ve ekipmanlar ile alakalı iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin
Firmanız tarafından önceden alınması gerekmektedir. Muayene personelimiz iş sağlığı ve güvenliği
açısından bir risk gördüğünde kontrolü güvenliğin önceden sağlanacağı başka bir tarihe erteleyebilir.

bottom of page