top of page

Bağımsızlık Ve Tarafsızlık

Güç Mühendislik San. Tic. Ltd. Şti sunduğu Test ve Muayene hizmetlerinde TS EN ISO/IEC 17020 C tipi muayene kuruluşu olarak tarafsız ve bağımsızdır. Faaliyet kapsamında geçse de muayane harici hizmetler müşteriye sunulmamamktadır. Güç Mühendislik hiç bir yasal kuruluşun parçası olmayıp, muayene faaliyetlerini ve diğer faaliyetlerin gerçekleştirilmesinini kendi imkan ve organizasyonu ile yapmaktadır.

 

Bu kapsamda Güç Mühendislik San. Tic. Ltd. Şti. olarak; Ulusal ve Uluslararası yasal düzenlemelere, Hizmet Kapsamımız ile ilgili Kanun, Mevzuat ve Yükümlülüklere uymayı, Test ve Muayene faaliyetlerinde yenilikleri takip etmeyi, bilgileri güncellemeyi, kontrol yöntemlerini işletmeyi,                                                                                                                                  

TS EN ISO/IEC 17020 Uluslararası Standardının gereklerini karşılayan bir ortamı sağlayarak, mümkün olan en kısa sürede, nitelikli uygulamalarla, müşteri istekleri ve yasal şartlara uygun şekilde ve objektif olarak hizmet vermeyi,

 

Güç Mühendislik San. Tic. Ltd. Şti. dışındaki kişiler veya organizasyonlar tarafından muayene sonuçlarına müdahale edilemeyecek hizmet vermeyi, Güç Mühendislik San. Tic. Ltd. Şti. ortaklarının ilişkili olduğu organizasyonlar için de

 

Kuruluşumuzda verilecek hizmetlerle ilgili her türlü talebi tarafsız olarak değerlendirmeyi, çalışanların ücretlerini yaptıkları iş sayısından veya bu işlerden alınan sonuçlardan bağımsız tutarak hiçbir kişi, firma ya da kuruma ayrıcalık göstermemeyi, çalışanlara baskı yapmamayı, personeli etki altında bırakmamayı, tarafsızlık içinde hizmet gereklerine uygun davranış göstererek hizmet sunmayı, bu noktada tarafsızlığın tüm faaliyetlerde öneminin anlaşıldığını, dışarıdan gelebilecek baskıları önlemeyi ve olası bir baskı durumunda personeli bilgilendirmeyi, çıkar çatışmalarını yönetmeyi,

 

Güç Mühendislik San. Tic. Ltd. Şti ve bünyesinde barındırdığı personeli, muayene faaliyetleri ile ilgili olarak kararlarının ve doğruluklarının bağımsızlığı ile çelişecek hiçbir faaliyetle iştigal etmemeyi, özellikle, muayene edilen malzemelerin tasarımı, imalatı, tedariki, montajı, kullanımı ile veya rekabet durumunda olan malzemelerle doğrudan ilgili olmamayı, Güç Mühendislik San. Tic. Ltd. Şti. ortaklarının ilişkili olduğu organizasyonlara sunulacak hizmetler için de aynı tarafsızlık kurallarını uygulamayı,

 

Güç Mühendislik San. Tic. Ltd. Şti.’nin kusurundan kaynaklanan müşteri zararlarını tazmin etmeyi,

 

Artan hizmet kalitesi, güvenilirlik, dürüstlük, bağımsızlık, tarafsızlık ve gizlilik ilkelerine uygun politika izlemeyi, müşterinin yazılı izni olmadan üçüncü taraflara müşteri bilgilerini aktarmamayı; müşteri mülkünü korumayı;

 

Bütün ilgili tarafların, sağlanan tüm hizmetlerde, talep ettiği takdirde istenilen ilgili doküman, kayıt ve raporlara ulaşmasını sağlamayı, bu hususta Güç Mühendislik San. Tic. Ltd. Şti. nin yersiz mali veya diğer şartları koymamayı,  Güç Mühendislik San. Tic. Ltd. Şti.’nin çalışma prosedürlerini ayrım yapmayan bir şekilde uygulamayı,

 

Yönetim Sistemlerini sürdürmek ve geliştirmek için kaynakları temin etmeyi, personelin hazırlanan dokümantasyonu benimseyerek, öğrenmesi ve uygulaması için gerekli faaliyetleri yürütmeyi beyan ve taahhüt eder.

bottom of page